Ngữ pháp V고 있다 : “Đang làm gì đó”

Ms Vi 09/09/2021 Ngữ Pháp 1866 View

Ngữ pháp V고 있다 : “Đang làm gì đó”

I, Ý nghĩa Ngữ pháp V고 있다

Ngữ pháp V고 있다 Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.

Nghĩa dịch sang tiếng việt là  ” Đang “

 

II, Cách sử dụng Ngữ pháp V고 있다

 

– Chúng ta khi sử dụng chỉ cần sử dụng theo ngữ pháp sau : V고 있다

Ví dụ:

 • 저는 책을 읽고 있어요.

Tôi đang đọc sách.

 

 • 저는 한국어를 전공하고 있어요.

Mình đang học chuyên ngành Tiếng Hàn

 

 • 아이들은 노래를 부르고 있어요.

Bọn trẻ đang hát.

 

 • 남씨가 지금 음악을 듣고 있어요 .

Bạn Nam đang nghe nhạc

 

 • 득씨가 지금 집에 가고 있어요.

Bạn Đức đang đi về nhà.

 

 • 회사에 다니고 있어요.

Tôi đang đi làm công ty.

 

– Khi sử dụng ở dạng Quá khứ, thì chúng ta sử dụng theo ngữ pháp sau : V고 있었다

Ví dụ :

 • 어제 오후 세 시에 도서관에서 책을 읽고 있었어요.

Chiều hôm qua lúc 3 giờ tôi đang đọc sách trong thư viện

.

 • 저는 일요일 오후에 집에서 책을 읽고 있었요. 그런데 그때 친구가 찾아왔어요.

Chiều hôm chủ nhật khi tôi đang đọc sách thì bạn tôi tìm đến.

 

 • 어제 친구가 화씨한테 전화했어요. 그때 화씨는 자고 있었어요 

Hôm qua, Bạn đã gọi điện thoại cho Hoa. Lúc đó, Hoa đang ngủ.

 

 • 그저께 친구가 집에서 저를 만났어요. 그렇지만 그때 저는 학교에 배우고 있었어요

Hôm trước, Bạn đã đến gặp tôi ở nhà. Nhưng lúc đó, tôi đang học ở trường.

 

 • 그때 회의하고 있었어요.

Lúc đó tôi đang họp.

 

 • 집에서 책을 읽고 있었어요.그때 전화가 왔어요.

Lúc đó đang đọc sách ở nhà thì có điện thoại.

 

 • 어떻게 하면 좋을까 고민하고 있었어요. 그때 좋은 생각이 났어요.

Đã đang nghĩ xem phải làm sao. Thì lúc đó đã nghĩ ra cách hay.

 

III, Cách phân biệt Ngữ pháp V고 있다 và V았/었/했다

 

Ngữ pháp V고 있다 và ‘-았/었/했다 có cách dùng khác nhau. Hãy thử xem qua ví dụ nhé

가 : 어제 뭐 했어요?

나 : 집에서 책을 읽고 있었어요.(x)

Hôm qua bạn đã làm gì?

Tôi đã đang đọc sách ở nhà. => (Nghe rất kỳ quoặc đúng không nào?)

가 : 어제 뭐 했어요?

나 : 집에서 책을 읽었어요.(0)

Hôm qua bạn đã làm gì?

Tôi đã đọc sách ở nhà.

Trong trường hợp này đọc nghĩa tiếng Việt các bạn cũng thấy câu 1 nghe không được tự nhiên. Nếu bạn sửa lại câu hỏi và câu trả lời theo dạng cấu trúc trên thì có thể hỏi:

어제 제가 밥을 먹을 때 뭐 했어요?

그때 게임을 하고 있었어요.

Hôm qua lúc mình ăn cơm bạn đã làm gì?

Lúc đó mình đã chơi game.

Nghĩa là để sử dụng Ngữ pháp V고 있다 thì phải gắn với “khoảng thời gian” nào đó như: lúc đó (그때), thời gian đó(그시간)…thì câu văn mới tự nhiên.

 

Tìm hiểu thêm nhiều ngữ pháp Tiếng Hàn thú vị  tại đây  nhé !

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *