Ngữ pháp 안 A/V và A/V지 않다

Ms Vi 04/09/2021 Ngữ Pháp 1258 View

Ngữ pháp 안 A/V và A/V지 않다

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng cùng một nghĩa nhưng sao lại có nhiều loại cấu trúc khác nhau đến vậy? Vậy phải dùng như thế nào mới đúng? Ví dụ như trong tiếng hàn bao gồm hai cấu trúc Ngữ pháp 안 A/V và A/V지 않다. Vậy cách dùng như thế nào?

Hãy cùng Tiếng Hàn Ms Vi tìm hiểu Ngữ pháp 안 A/V và A/V지 않다 qua bài viết dưới đây.

Ngữ pháp 안 A/V

Cách dùng  :

안 Gắn vào trước động từ, tính từ dùng để phủ định hành động hoặc tính chất của sự vật, sự việc nào đó
Nghĩa là: ” Không…”

Cấu trúc : 안 V/A

Ví dụ :

어제 아침을 먹었어요

Hôm qua tôi đã không ăn sáng

오늘 학교에 가요?

Hôm nay bạn không đến trường à?

학교가 커요

Trường học không to

날씨가 추워요

Thời tiết hôm nay không lạnh

Lưu ý :

Với động từ kết thúc bằng 하다, thì phải nhảy vào giữa, đứng ngay trước 하다.

오늘은 수영을 해요.

Hôm nay tôi không bơi.

저는 영어를 공부 해요

Tôi không học tiếng anh

Ngoại lệ ( Đối với 2 động từ 좋아하다 và 싫어하다 thì đứng ở trước )

좋아해요: Không thích. 

싫어해요 : Không ghét.

 

Ngữ pháp A/V지 않다

Cách dùng  :

Gắn trực tiếp vào sau gốc động từ và tính từ.

Nghĩa là: ” Không…”

Cấu trúc : V/A지 않아요.

Ví dụ :

한국어 책을 읽지 않아요

Tôi không đọc sách tiếng hàn

공포 영화를 좋아하지 않아요

Tôi không thích phim kinh dị

오늘 아침에 밥을 먹않아요

Sáng nay tôi không ăn cơm .

민 씨는 일요일에 일하지 않아요

Minh không làm việc vào ngày chủ nhật.

그 사람을 사랑하지 않아요

Tôi không yêu người đó.

이 치마가 예쁘지 않아요?

Cái váy này không đẹp hả?

Lưu ý :

– Các bạn có thể sử dụng đuôi câu tôn kính là : A/V지 않습니다.  hoặc đuôi thân mật là : A/V지 않아요.

– Có một số trường hợp xuất hiện trợ từ ‘은/는’ đứng sau ‘지’ với mục đích nhấn mạnh ý và không làm thay đổi nghĩa của câu.

운동장이 크지는 않다

Sân vận động không to

Trên đây là bài viết phân tích Ngữ pháp 안 A/V và A/V지 않다, các bạn có bổ sung hoặc muốn tìm hiểu thêm nhiều ngữ pháp Tiếng Hàn thú vị thì truy cập  tại đây  nhé !

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *