Ngữ pháp 다가 보면 : “Nếu cứ liên tục làm gì đó… “

congdongshop 02/10/2023 Ngữ Pháp 219 View

Ngữ pháp 다가 보면 : “Nếu cứ liên tục làm gì đó… “

Trong bài hôm nay Tiếng Hàn Ms Vi sẽ chia sẻ một chút với bạn đọc về ngữ pháp V다가 보면. 

1, Nội dung

Đứng sau động từ thể hiện ý nghĩa nếu liên tục làm một hành động nào thì sẽ được chuyển thành một trạng thái khác.
Mang nghĩa ” Nếu cứ liên tục làm gì đó… thì ” 

2, Ví dụ

1. 매일 한국 친구를 만나다 보면 한국어를 잘 하게 될 거예요.

Nếu gặp bạn Hàn Quốc mỗi ngày thì bạn sẽ giỏi tiếng Hàn

2. 외국에서 혼자 살다 보면 고향이 그리워질 거예요.

Nếu sống một ngoài ở nước ngoài thì sẽ nhớ quê hương

3. 바쁘게 살다 보면 가끔 중요한 일를 잊어버려요.

Nếu sống bận rộn thì thỉnh thoảng quên đi công việc quan trọng.

4. 새로운 단어를 계속 외우다 보면 헷갈릴 때가 있다.

Nếu liên tục học từ mới thì cũng có lúc bị nhầm.

5. 야채와 과일을 많이 먹다 보면 건강이 좋아질 겁니다.

Nếu ăn nhiều rau xanh và hoa quả thì sức khỏe sẽ tốt hơn

6. 아무거나 힘들어도 계속 노력하다 보면 성공할 겁니다.

Dù có vất vả đi nữa, nếu tiếp tục cố gắng sẽ thành công.

7. 가 : 어떻게 하면 한국어 실력이 좋아질까?

Làm thế nào để năng lực tiếng Hàn tốt nên nhỉ?

나 : 한국 친구하고 많이 이야기하다가 보면 좋아질 거야.

Nói chuyện nhiều với bạn người Hàn Quốc thì sẽ khá nên thôi à.

3,  Bài tập dịch

1.  가 : 남자친구하고 헤어져서 너무 속상해요.

나 : 괜찮아, 울다가 보면 기분이 좀 풀릴 거야.

2. 가 : 어제 소개팅을 했는데 이상한 사람을 만났어.

나 : 좀 더 만나다가 보면 괜찮은 사람도 만날 수 있을 거야. 

3. 가 : 혜영 씨가 부부싸움을 자주 한대.

나 : 글쎄, 같이 살다가 보면 싸울 수도 있는 거 아닐까?

4. 가 : 살을 빼고 싶은데 좋은 방법 알고 있으면 좀 가르쳐 줘.

나 : 운동을 하다가 보면 살이 빠질 거야.

5. 가 : 다음 주부터 혼자 살아야 되는데 할 줄 아는 요리가 없어서 걱정이야.

나 : 아니야, 너도 혼자 살다가 보면 할 줄 아는 요리가 생길 거야.

Nếu bạn muốn tham khảo thêm về tài liệu Tiếng Hàn thì nhấn vào link này nhé!

Share:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *